Carbon Magic (Thailand) appearance
Carbon Magic (Thailand) Laminate
Carbon Magic (Thailand) Assembly
Carbon Magic (Thailand) Trim&Milling
Carbon Magic (Thailand) Molding

กระบวนการผลิตที่แม่นยำ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ในราคาที่ย่อมเยา มีประสิทธิภาพ และ ผลิตได้จำนวนมาก

เราได้จัดตั้ง บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าคาร์บอนคอมโพสิต ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็ก มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่ย่อมเยา และ มีคุณภาพที่ไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องบิน, ชิ้นส่วนยานยนต์, หรือ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนพัฒนาสินค้า, การออกแบบ และ การทดลองการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะทาการผลิตเป็นจานวนมาก หรือที่เรียกว่า Mass –Production ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างโรงงานใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2559 (ปี ค.ศ.2016) เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยภายในโรงงานแห่งใหม่นี้จะเน้นการวางแผนผังพื้นที่โรงงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และได้คุณภาพที่น่าพึงพอใจ พร้อมติดตัง้ เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อการผลิตสินค้าจานวนมาก มีเสถียรภาพ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สำหรับโมเดลธุรกิจของ บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด คือ "การพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ประเทศญี่ปุ่น นำมาผลิตอย่างมีประสิทธิภาพที่ประเทศไทย" เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อย่อ CMTH) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทเร อินดัสทรี, บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก จำกัด กับ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2556 (ปี ค.ศ.2013) บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก จำกัด จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือบริษัทโทเรกรุ๊ป (แต่เดิมคือ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด ที่ก่อตั้งในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2548 (ปี ค.ศ.2005) และได้มีการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ในปี พ.ศ.2559 (ปี ค.ศ.2016) ที่ใหญ่กว่าเดิม 10เท่า เพื่อเพิ่มกำลังในผลิตสินค้าขึ้นรูปคอมโพสิตที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อบริษัท บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2556 (ปี ค.ศ.2013)
(เดิมชื่อ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2548 (ปี ค.ศ.2005))
ประธานกรรมการบริษัท โคเมอิ ไซตะ
เงินทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน 300 คน
ที่อยู่

100 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230 ประเทศไทย

ที่ตั้ง การเดินทาง

รายละเอียดธุรกิจ การผลิตจำนวนมาก หรือ Mass product ของสินค้าคาร์บอนคอมโพสิต และ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ใบรับรองและการขึ้นทะเบียน บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

สินค้า Mass Production

โรงงานผลิตที่ประเทศไทย เน้นการผลิตสินค้าคาร์บอนคอมโพสิตที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์และจักรยานยนต์, รถไฟ, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึง สินค้าที่เป็นคาร์บอนคอมโพสิต (เส้นใยไฟเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง) ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีคุณภาพสูง

เครื่องบิน
โดรน

ที่นั่งในชั้นธุรกิจ
ชิ้นส่วนโดรน

รถยนต์
รถจักรยานยนต์

วัสดุที่ใช้ภายนอก

วัสดุที่ใช้ภายใน

ที่นั่ง

ชิ้นส่วนประกอบในรถแข่งความเร็วสูง

รถไฟ
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

ที่นั่งในรถไฟชินคังเซ็น
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์เครื่อง X-ray และ เครื่องตรวจ CT Scan
อุปกรณ์เครื่องตรวจ MRI

สินค้าอุปโภคบริโภค

ฝากล้องถ่ายวีดีโอ
แว่นตา
กรอบแว่นตากันแดด

โครงสร้างและแผนผังโรงงาน

ในปี พ.ศ.2559 (ปี ค.ศ.2016) ได้มีการสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น, โดยจัดวางแผนผังโรงงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นโรงงานหลักในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ, นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเตาออโต้เคลฟ, เครื่องคัตติ้ง, และหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานต่างๆ ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อวางโครงสร้างให้สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากและแม่นยำเทียบเท่าการพัฒนาการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และยังได้วางแผนการพัฒนาหลังจากนี้ ให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, เพิ่มทักษะในการผลิตงานคอมโพสิตที่มีคุณภาพดี และมีสมรรถภาพสูง ในราคาที่ย่อมเยา พร้อมด้วยคุณภาพสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

ที่ตั้ง การเดินทาง

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี) ที่มีผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นตั้งอยู่อีกหลายบริษัท เป็นพื้นที่ที่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์มาได้จากหลายพื้นที่ ทั้งจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ใช้เวลาประมาณ 75นาที, จากตัวเมืองกรุงเทพ ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 45นาที, จากตัวเมืองศรีราชา ใช้เวลาประมาณ 20นาที, จากตัวเมืองพัทยา ใช้เวลาประมาณ 45นาที หรือ จากแหลมฉบัง ใช้เวลาประมาณ20นาที ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สะดวกในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี